Ysgol 2 Yr Ysgol Ysgol 3
Corridor Cyntedd Neuadd

Heol y Felin

Pontyberem, Llanelli

Sir Gaerfyrddin

SA15 5EB

Heol y Felin

Pontyberem, Llanelli

Carmarthenshire

SA15 5EB

Pennaeth/Head:
Mrs I Griffiths

Ebost/Email:
admin@pontyberem.ysgolccc.cymru

Ffôn/Tel:
01269 870306