Fullsizeoutput B60 Fullsizeoutput B78 Fullsizeoutput B6a IMG 4789 Fullsizeoutput 83E Fullsizeoutput C00 Fullsizeoutput B3a Fullsizeoutput B4e Fullsizeoutput B6d Fullsizeoutput B8b Fullsizeoutput B80 Fullsizeoutput Bc3 Fullsizeoutput Bf3 Fullsizeoutput C02 Pontyberem15

CroesoEin Hysgol

Lleolir Ysgol Gynradd Pontyberem yng Nghwm Gwendraeth a rhwng trefi Llanelli a Chaerfyrddin. Agorwyd yr ysgol bresennol ym Mhontyberem ym mis Medi 1984 pan gaewyd yr ysgol Fabanod yn Heol Llannon a'r ysgol Iau ar sgwar y pentref. Cyn iddi gael ei sefydlu yn ysgol Gynradd yn 1984, ysgol Uwchradd Fodern ydoedd. Ers y dyddiadau cynnar mae'r ysgol wedi sefydlu ei hunan a thyfu i fod yn sefydliad teilwng sydd â rhan allweddol yn y gymdeithas.

Mae Pontyberem yn ysgol Categori A sydd â thua 250 o blant. Cynigwn feysydd chwarae enfawr, caeau rygbi a phel-droed, cyrtiau tenis/pel-rwyd ac adnoddau hael yn ein dosbarthiadau er mwyn cefnogi addysg gyflawn i bob unigolyn yma ym Mhontyberem.

 


Nodau Ein Hysgol

  • Mae'r ysgol mewn bodolaeth i helpu'r plant i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd yn angenrheidiol i ddod yn aelodau cyfrifol o gymdeithas newidiol, o fewn awyrgylch hapus, diogel a sefydlog, sydd yn hybu cynnydd drwy raddau plentyndod.
  • Ein bwriad yw rhoi addysg gyflawn i'r plentyn gan ofalu am ei holl anghenion.
  • Darparu gweithgareddau addysgol sy'n bwrpasol a gwerthfawr, ac a fydd yn dwyn pleser i'r plentyn ac yn magu hyder ynddo.
  • Sicrhau bod y plentyn yn gwybod sut i ymddwyn gyda gofal, cwrteisi, moesgarwch a pharch tuag at eiddo a thuag at ei gyd-ddisgyblion.
  • Gofalu bod y plentyn yn datblygu i fod yn hapus, siriol, a brwdfrydig, yn falch o'i ysgol a'i gymdeithas ac yn awyddus i lwyddo.

 Parent Pay

Ein hysgol ni