Char-DaviR@hwbcymru.net

 

 

Llythyr CS At 121210GC CS At 121155

 

 

IMG 0922

Ein thema y tymor yma yw 'Newid'. Bydd ein gwaith gwyddonol yn seiliedig ar y hydoddi ac ymdoddi. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, mesur, arian, patrwm, cymesuredd, siâp a safle. Ffocws ein gwersi iaith bydd ysgrifennu llythyr a cyfarwyddiadau. Byddwn yn dal ati i ddatblygu sgiliau Tric a Chlic a phatrymau iaith.

Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener. Gall pob disgybl ddod â dillad ymarfer corff mewn bag os gwelwch yn dda. (siorts/jogyrs, crys t a threinyrs)

Cofiwch ddychwelyd eich llyfr llyfrgell bob Dydd Gwener os gwelwch yn dda.

Dyma ap Tric a Chlic a Scratch Junior (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.
Tric a Chlic    Scratchjr

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

 http://hwb.gov.wales