Ein thema y tymor yma yw Cymru. Byddwn yn mynd ati i arsylwi ar newidiadau tymhorol. Yn ystod y tymor yma byddwn yn mynd ati i ddilyn storiau amrywiol gan ganolbwyntio yn gyntaf ar stori 'Dwynwen'. Bydd ein gwaith gwyddonol yn seiliedig ar hydoddi ac ymdoddi. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, mesur, arian, patrwm, cymersuredd, siap a safle. Yn ein gwersi iaith canolbwyntiwn ar ysgrifennu ar ffurf llythyr, cerdd a chyfarwyddiadau. Byddwn yn dal ati i ddatblygu sgiliau Tric a Chlic a phatrymau iaith.

Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener. Mae angen gwisgo crys t ysgol a siwmper yr ysgol, a joggers tywyll a threinyrs.

Dyma ap Tric a Chlic a Scratch Junior (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.
Tric a Chlic    Scratchjr

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

 http://hwb.gov.wales