Char-DaviR@hwbcymru.net

 

Yn ystod y tymor yma rydym yn ffocysu ar ddatblygu sgiliau Personol, Cymdeithasol a Lles y disgyblion. Bydd ein gwaith gwyddonol yn seiliedig ar arsylwi ar newidiadau tymor yr Hydref. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, mesur, arian, patrwm, cymesuredd, siâp a safle. Ffocws ein gwersi iaith bydd datblygu sgiliau adeiladu brawddegau. Byddwn yn dal ati i ddatblygu sgiliau Tric a Chlic a phatrymau iaith. 

Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener. Gall pob disgybl gwisgo dillad ymarfer corff os gwelwch yn dda. (siorts/jogyrs, treinyrs, crys t a siwmper ysgol)

Iau Iachus - Gallwch chi ddanfon esgidiau glaw a gwisg gwrth ddwr i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Dyma ap Tric a Chlic a Scratch Junior (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.
Tric a Chlic    Scratchjr

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

 http://hwb.gov.wales