Dosbarth Mrs Charles-Davies a Miss Phillips 

Ein thema y tymor yma yw Milltir Sgwar. Byddwn yn mynd ati i ddysgu am Bontyberem, pobl sy'n helpu, ein teulu a ni ein hunain. Byddwn yn dilyn trywydd nifer o lyfrau stori a gwybodaeth. Mae'r gwaith gwyddonol yn seiliedig ar y corff. Cawn gyfle i ddablygu ein sgiliau rhifedd drwy chwarae rôl yn y caffi megis rhif, arian, mesur a chynhwysedd.

Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener. Mae angen gwisgo crys t ysgol a siwmper yr ysgol, a joggers tywyll a threinyrs.