Y tymor yma fe fydd Blwyddyn 2 yn edrych ar Liw, Sain a Golau. Byddwn yn astuio sut mae sain yn teithio ac yn arbrofi gyda adeiladu ffôn. Bydd y plant yn darganfod sut mae lliwiau gwahanol yn cael eu creu cyn dysgu am yr haul y planedau a theithio drwy'r gofod.

Bydd tasgau Iaith yn canolbwyntio'n bennaf ar ysgrifennu dyddiadur, llythyr a chreu poster. Byddwn yn canolbwyntio ar strwythur brawddegau, gramadeg ac atalnodi.

O ran gwaith Mathemateg byddwn yn ffocysu ar werth rhif, trefnu rhifau, datrys problemau adio a thynnu, adnabod a defnyddio gwrthdro mewn adio a thynnu i wirio cyfrifiadau,gwaith arian, adnabod ffeithiau lluosi tablau 2, 5 a 10 a gwaith ffracsiynau syml, defnyddio unedau mesur safonol i fesur hyd, taldra a chynhwysedd.

 

Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth. Bydd angen gwisgo crys-t a siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.

Dyma ap Tric a Chlic a Scratch Junior (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref. 

Tric a Chlic  Scratchjr

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.