Dosbarth Mrs Evans.

Ein thema y tymor yma yw Milltir Sgwar. Byddwn ni yn mynd ati i ddysgu am Bontyberem a'r ardal leol a sut mae wedi datblygu dros y blynydddoedd. Mae'r gwaith gwyddonol yn seiliedig ar y corff. Byddwn yn cynnal sawl arbrawf yn ystod y tymor. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn canolbwyntio ar gwaith rhif, mesur, arian a datrys problemau.

 

 Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth. Bydd angen gwisgo crys-t a siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.