EvansN141@hwbcymru.net

 

 Yn ystod y tymor yma rydym wedi bod yn ffocysu ar ddatblygu siliau Personol a Chymdeithasol y disgyblion. Bydd y  gwaith gwyddonol yn seiliedig ar arsylwi newidiadau tymor yr Hydref. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, mesur, arian, patrwm, cymesuredd, siâp a safle. Ffocws ein gwersi iaith bydd ysgrifennu llythyr a phortread.

Mae ymarfer corff ar ddydd Iau. Bydd angen gwisgo crys-t a siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.

Llun y Llanast - Gallwch chi ddanfon esgidiau glaw a gwisg gwrth ddwr i'rysgol os gwelwch yn dda. 

Dyma ap Tric a Chlic a Scratch Junior (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref. 

Tric a Chlic  Scratchjr

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.