Ein thema y tymor yma yw Newid. Byddwn ni yn mynd ati i ddysgu sut mae hadau yn newid i blanhigion a sut mae plentyn yn datblygu o fabi. Hefyd byddwn yn edrych ar sut mae gwrthrychau wedi newid o'r hen i'r newydd. Byddwn yn cynnal sawl arbrawf yn ystod y tymor. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn canolbwyntio ar gwaith rhif, pwyso, arian a datrys problemau.Yn ein gwersi iaith byddwn yn ffocysi ar ysgrifennu adroddiad.

Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth. Bydd angen gwisgo crys-t a siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.

Dyma ap Tric a Chlic a Scratch Junior (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref. 

Tric a Chlic  Scratchjr

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.