WilliamsH285@hwbcymru.net

EvansN141@hwbcymru.net

 

Llythyr CS At 121210GC CS At 121155

 

IMG 2073

Ein thema y tymor yma yw 'Newid'. Bydd ein gwaithgwyddonol yn seiliedig ar ddeunyddiau. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, mesur, arian, patrwm, cymesuredd, siâp a safle. Ffocws ein gwersi iaith bydd ysgrifennu cyfarwyddiadau a datblygu sgiliau darllen a deall. 

Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth. Bydd angen gwisgo crys-t a siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.

Cofiwch ddychwelyd eich llyfr llyfrgell bob Dydd Gwener os gwelwch yn dda.

Dyma ap Tric a Chlic a Scratch Junior (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref. 

Tric a Chlic  Scratchjr

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.