Ein thema'r tymor yma ydy Newid. Yn ein gwersi iaith y tymor hwn byddwn yn ysgrifennu dyddiadur, cyfarwyddiadau ac yn dwyn i gof. Byddwn hefyd yn darllen a thrafod ystod o farddoniaeth.

Yn ystod ein gwersi mathemateg fe fyddwn yn gwneud gwaith ar ddarllen yr amser, tablau, lluosi a rhannu gyda 10 a 100, rhifau negyddol ac ar siâp.

Newid defnyddiau ydy thema ein gwersi Gwyddoniaeth. Yn ein gwersi gwyddoniaeth, byddwn yn cynnal ymchwiliadau gyda’r ffocws ar newid a gwahanu defnyddiau. 

Trwy waith maes, byddwn yn casglu data ac yn dysgu am ein hardal. Yn ystod pythefnos Masnach Deg, byddwn yn dysgu am y cynnyrch a’r nwyddau sydd ar gael, hefyd, am y gwledydd a’r ffermwyr sydd yn eu cynhyrchu.

Fairtrade fortnight

Dyma linciau i wefan HWB a TTRockstars. Mae pob plentyn wedi derbyn cyfrinair er mwyn medru defnyddio’r gwefannau adref.

http://hwb.gov.wales           HWB

https://ttrockstars.com/       TTrockstars

 

Mae Ymarfer Corff ar ddydd Iau a Chwaraeon dydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen gyda’ch plentyn bob nos.