Robe-HickR1@hwbcymru.net

Llwyd-OlearyM5@hwbcymru.net

 

Lythyr CA2 At 122412

 

GC Bl3 2020 03 20 At 131605 

Thema’r tymor yw 'Newid'. Yn ein gwersi iaith byddwn yn astudio rhai o chwedlau Cymru ac yn dysgu ac ysgrifennu stori ar ffurf dull Pie Corbett. Byddwn yn ymarfer sgiliau darllen a deall, yn cynnal trafodaethau ac yn gwerthuso a chyfansoddi barddoniaeth. Yn ystod ein gwersi mathemateg fe fyddwn yn dysgu am werth lle, mathemateg pen, yn adio a thynnu, siapiau 2D a 3D, ffracsiynau ac yn darllen yr amser ar amryw o glociau.

Byddwn yn parhau gyda’n gwaith ar y Celtiaid a bydd ein gwaith Daearyddiaeth yn canolbwyntio ar Barciau Cenedlaethol Cymru a’r newid mewn tywydd yno yn ystod y flwyddyn. O ran y gwersi Gwyddoniaeth byddwn yn astudio deunyddiau amrywiol ac yn cynnal arbrofion yn seiliedig ar solid, hylif a nwy.

Gofynnwn yn garedig i chi wrando ar eich plentyn yn darllen gan gofio trafod cynnwys y testun.

 Dyma linciau i wefan HWB a TTRockstars. 

 HWB     TTrockstars

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

 

 

 

 

Ymarfer Corff 

 

Chwaraeon