Thema’r tymor ydy “Dathliadau.” Yn ein gwersi iaith byddwn yn astudio nofel, yn ysgrifennu mewn nifer o ddulliau ac yn gwerthuso barddoniaeth. Bydd y disgyblion yn cyflwyno gwybodaeth ar lafar ac yn cynnal trafodaethau. 

Sain a Golau ydy thema ein gwersi Gwyddoniaeth. Byddwn yn cynnal amrywiaeth o ymchwiliadau ac yn astudio’r gofod. Yn ogystal, bydd y disgyblion yn parhau i ddatblygu eu sgiliau TGCh yn drawsgwricwlaidd. 

Byddwn yn cymryd rhan yng nghynllun Milltir y Dydd. Image result for dailymile

Dyma linciau i wefan HWB a TTRockstars. 

 HWB     TTrockstars

Mae Ymarfer Corff ar ddydd Iau a Chwaraeon dydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i chi wrando ar eich plentyn yn darllen gan gofio trafod cynnwys y testun.