Llwyd-OlearyM5@hwbcymru.net

Y tymor hwn rydym yn canolbwyntio ar ddatblygiad personol, cymdeithasol a lles y plant. Yn ein gwersi mathemategol byddwn yn edrych ar werth lle, cyfrifiadau amrywiol, arian, ffracsiynau a mesuriadau. Bydd ein gwersi iaith yn canolbwyntio ar ramadeg, atalnodi ac ysgrifennu dyddiadur. Yn ystod ein gwersi gwyddoniaeth byddwn yn dysgu am y corff dynol. Thema’r tymor yw ‘Ein Hardal Leol’ a byddwn yn astudio hanes gwych Pontyberem yn ogystal â dysgu am y pentref yn 2020.

Gofynnwn yn garedig i chi wrando ar eich plentyn yn darllen gan gofio trafod cynnwys y testun.

Dyma linciau i wefan HWB a TTRockstars. 

 HWB     TTrockstars      Sumdog

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

 

 

 

 

Ymarfer Corff 

 

Chwaraeon