EdwardsR262@hwbcymru.net

Lythyr CA2 At 122412

 GC Bl4 At 122248

 

Ein thema yn ystod y tymor yw ‘Newid’. Yn ystod ein gwersi mathemateg fe fyddwn yn dysgu am werth lle, mathemateg pen, yn adio a thynnu, siapiau 2D a 3D, ffracsiynau ac yn darllen yr amser ar amryw o glociau. Yn ein gwersi iaith fe fyddwn yn ysgrifennu adolygiad llyfr, gwneud ymarferion darllen a deall, ysgrifennu dyddiadur, llythyr personol, sgript ac yn astudio darn o farddoniaeth.

Fe fydd y disgyblion yn parhau i ddatblygu ei sgiliau TGCh yn drawsgwricwlaidd ac yn ein gwersi hanes, byddwn yn astudio'r Tuduriaid gan gymharu bywyd yn ystod yr adeg a heddiw. ‘Defnyddiau’ fydd thema ein gwersi gwyddoniaeth. Byddwn yn cynnal amrywiaeth o ymchwiliadau ac yn astudio solid, hylif a nwy. Santes Dwynwen, Dewi Sant a stori’r Pasg ffocws ein gwersi Addysg Grefyddol.

Hoffwn i chi wrando ar eich plentyn yn darllen, gan gofio trafod y cynnwys y llyfr.

Dyma linciau i wefan HWB a TTRockstars. Mae pob plentyn wedi derbyn cyfrinair er mwyn medru defnyddio’r gwefannau adref.

 HWB         TTrockstars

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Gitar

 

 

Chwythbrennau

Ymarfer Corff

 

 Trwmpet

 Ffidil

Chwaraeon