Ein thema yn ystod y tymor yw ‘Newid’. Yn ystod ein gwersi mathemateg fe fyddwn yn gwneud gwaith ar amser, tablau, lluosi a rhannu gyda 10 a 100, rhifau negyddol ac ar siâp.

Yn ein gwersi iaith y tymor hwn, byddwn yn ysgrifennu dyddiadur, cyfarwyddiadau ac yn dwyn i gof. Byddwn hefyd yn darllen a thrafod ystod o farddoniaeth.

Fe fyddwn yn edrych ar hanes y Tuduriaid ac yn astudio solid, hylif a nwy yn ystod ein gwersi gwyddoniaeth. Cawn gyfle i barhau i weithio gyda’r ysgolion sydd yn rhan o’r prosiect Erasmus+. Fe fydd y bartneriaeth yma’n rhoi’r cyfle i ni ddatblygu ein sgiliau TGCh a Daearyddiaeth yn ogystal â phynciau eraill ar draws y cwricwlwm.

Hoffwn i chi wrando ar eich plentyn yn darllen, gan gofio trafod y cynnwys y llyfr.

Dyma linciau i wefan HWB a TTRockstars. Mae pob plentyn wedi derbyn cyfrinair er mwyn medru defnyddio’r gwefannau adref.

 HWB         TTrockstars

 

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Gitar

 

 

Chwythbrennau

Sielo

Ymarfer Corff

 

 Trwmpet

 Ffidil

Chwaraeon