Ein thema yn ystod y tymor yw 'Dathliadau'. Yn ystod ein gwersi mathemateg fe fyddwn yn gwneud gwaith ar werth lle, mathemateg pen, lluosi a rhannu gyda 10 a 100c yn adio a thynnu. Yn ein gwersi iaith byddwn yn astudio nofel, yn ysgrifennu mewn nifer o ddulliau ac yn gwerthuso barddoniaeth. Bydd y disgyblion yn cyflwyno gwybodaeth ar lafar ac yn cynnal trafodaethau.

Fe fydd y disgyblion yn parhau i ddatblygu ei sgiliau TGCh yn drawsgwricwlaidd ac yn gweithio gyda'r ysgolion yn Ewrop sy'n rhan o'r prosiect Erasmus+. Sain a Golau ydy thema ein gwersi Gwyddoniaeth. Byddwn yn cynnal amrywiaeth o ymchwiliadau ac yn astudio’r gofod. Yn ein gwersi hanes, byddwn yn astudio'r Tuduriaid. 

Hoffwn i chi wrando ar eich plentyn yn darllen, gan gofio trafod y cynnwys y llyfr.

Dyma linciau i wefan HWB a TTRockstars. Mae pob plentyn wedi derbyn cyfrinair er mwyn medru defnyddio’r gwefannau adref.

 HWB         TTrockstars

 

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Gitar

 

 

Chwythbrennau

Ymarfer Corff

 

 Trwmpet

 Ffidil

Chwaraeon