Ein thema'r tymor yma ydy Cymru. Fe fyddwn yn astudio sawl agwedd wahanol o’r wlad gan ddefnyddio mapiau i leoli ardaloedd gwahanol a chymharu’r wlad heddiw a’r wlad yn ystod y ganrif ddiwethaf. Pethau i chwilio am adref – ffeithiau am y wlad, beth yw’r afon hiraf yn y wlad? Beth yw’r man uchaf yn y wlad? Beth yw poblogaeth y brifddinas?

 

Byddwn yn cynnal ymchwiliadau gwyddonol er mwyn darganfod pa solidau sy’n hydoddi a beth sy’n digwydd wrth i solidau a hylifau gymysgu.

 

Ceisiwn ddefnyddio ein cyfrifon HWB er mwyn creu cronfeydd data ac i godio. Fe fydd yn grêt os caiff y disgyblion y cyfle i ddefnyddio J2Blast adref er mwyn ymarfer eu dealltwriaeth o’r tablau. Dyma’r wefan,

http://hwb.wales.gov.uk