Thema’r tymor yma yw ‘Newid’. Yn sgil hyn byddwn yn edrych ar hanes yr Oes Fictoria. Bydd disgwyl i’r disgyblion ysgrifennu mewn nifer o ddulliau gan gynnwys dyddiadur, stori greadigol, cyfarwyddiadau, sgript a mynegi barn.

Yn mathemateg byddwn yn gwneud gwaith tablau, gwerth lle, lluosi a rhannu un neu ddau ddigid, gwaith ar ddegolion, ffracsiynau, canrannau, casglu a dehongli data, amser, onglau, arwynebedd a pherimedr.

Byddwn yn astudio solid, hylif a nwy yng ngwyddoniaeth, gan ddysgu sut maent yn ymddwyn o dan amgylchiadau amrywiol. Bydd ein gwaith daearyddiaeth a TGCh yn ymwneud a’r prosiect Erasmus+ sydd yn parhau drwy’r tymor yma unwaith eto.


Hoffwn i chi wrando ar eich plentyn yn darllen, gan gofio trafod cynnwys y llyfr.

 

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Gitar

 

 

Chwythbrennau 

Sielo

 

 

Trwmpet

Ymarfer Corff

 Ffidil

Chwaraeon