Thema’r tymor yma yw ‘Newid’. Yn ein gwersi iaith byddwn yn canolbwyntio ar ramadeg, atalnodi a sgiliau darllen a deall yn ogystal ag ysgrifennu dwyn i gof, llythyr, trafodaeth, deialog, stori a barddoniaeth. Ffracsiynau, canrannau, siâp, mesur a gwaith rhif bydd ffocws ein gwersi mathemateg.

Defnyddiau fydd thema ein gwersi gwyddoniaeth. Byddwn yn dysgu am solidau, hylifau a nwyon ac yn cynnal amrywiaeth o brofion teg ac ymchwiliadau. Yn ein gwersi hanes, byddwn yn cymharu amryw o agweddau o Oes Fictoria gyda bywyd heddiw. Dr.Barnado, Mari Jones, Santes Dwynwen a Dewi Sant bydd ffocws ein gwersi Addysg Grefyddol ynghyd â stori’r Pasg.

Byddwn yn astudio ac arsylwi ar waith Ruth Jên, artist wraig o Gymru yn ein gwersi Celf a Chrefft. Byddwn yn creu dyluniadau gwreiddiol yn seiliedig ar ei themâu a’i harddull.

Gofynnwn yn garedig i chi wrando’n gyson ar eich plentyn yn darllen gan gofio trafod cynnwys y llyfr. 

Dyma linciau i wefan HWB a TTRockstars.

 HWB    TTrockstars

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Gitâr 

 

Chwythbrennau 

 

 

Trwmpet

Recorder

 Ffidil

Ymarfer Corff

Chwaraeon