Edrychwn ymlaen at dymor cyffrous yn llawn gweithgareddau amrywiol. Cymru bydd ffocws ein gwaith thema gan ganolbwyntio ar waith map, chwedlau Cymreig, arwyr o Gymru, dathliad Dydd Gŵyl Ddewi a pharatoadau ar gyfer eisteddfod yr ysgol.

 

Byddwn yn astudio Oes Victoria yn ein gwersi hanes ac yn cynal ymchwiliadau gwyddonol yn seiliedig ar ymdoddi ac hydoddi. Caiff y disgyblion ddatblygu sgiliau pêl a dawnsio gwerin yn eu gwersi ymarfer corf.

 

Gofynnwn yn garedig I chi wrando ar eich plentyn yn darllen ac I ymarfer eu tablau fel rhan o’I gwaith cartref wythnosol.

 

Digwyddiadur Bl 5:

 

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Newid

llyfrau llyfrgell

 

 

Clarinet

Ffliwt

Ffidil

Sielo

 

Gitar

Trwmped

 

Addysg Gorfforol

 

Addysg

Gorfforol