Thema’r tymor yma yw ‘Dathliadau’. Yn ein gwersi iaith byddwn yn canolbwyntio ar strwythur brawddegau, gramadeg ac atalnodi ac yn ysgrifennu hunanbortread, llythyr, adolygiad llyfr, cerdd Haiku a chyflwyno gwybodaeth ar lafar.

Sain a Golau fydd thema ein gwersi gwyddoniaeth. Byddwn yn astudio'r gofod, ymchwilio sut mae sain yn teithio ac yn cynnal arbrofion yn ymwneud â golau. Yn ein gwersi hanes, byddwn yn astudio Oes Victroia ac yn cymharu dathliad y Nadolig gyda'r Diwali yn ein gwersi Addysg Grefyddol.

Gofynnwn yn garedig i chi wrando ar eich plentyn yn darllen gan gofio trafod cynnwys y llyfr.

Dyma linciau i wefan HWB a TTRockstars.

 HWB    TTrockstars

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Gitar

 

 

Chwythbrennau 

 

 

 

Trwmpet

Ymarfer Corff

 Ffidil

Sielo

Chwaraeon