Blwyddyn 6

Byddwn yn dysgu am Gymru a’r Cymry'r tymor yma gan ganolbwyntio ar draddodiadau, chwedlau a hanes y wlad a’i phobl. Byddwn yn paratoi ar gyfer Eisteddfod yr Urdd a’r ysgol gan ddathlu diwrnodau arbennig megis Santes Dwynwen a Dydd Gŵyl Dewi. Hydoddi ac ymdoddi bydd thema wyddonol y tymor, gan ymchwilio a chreu arbrofion amrywiol. Byddwn yn parhau i ddatrys problemau a gwella ein sgiliau mathemategol gan ymchwilio a chasglu data. Cawn gyfle i ‘Skypo’  ein ffrindiau yn Iwerddon a dysgu am ddiogelwch y we. Y Cwricwlwm Cymreig bydd canolbwynt ein gwaith gan ddysgu am gerddoriaeth, arlunwyr a Chymry enwog ledled y byd. Edrychwn ymlaen at dymor byrlymus gan orffen gyda thaith i Langrannog.

 

Gofynnwn yn garedig i chi wrando ar eich plentyn yn darllen ac i ymarfer eu tablau fel rhan o’i gwaith cartref wythnosol.\

 

Digwyddiadur Blwyddyn 6

 

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Newid

Nofel

 

Addysg Gorfforol

Clarinét

Ffliwt

 

Ffidil

Sielo

 

Gitar

Trwmped

 

Newid nofel

 

Addysg

Gorfforol