PriceC160@hwbcymru.net

 

Y tymor hwn rydym yn canolbwyntio ar ddatblygiad personol, cymdeithasol a lles y plant. Yn ein gwersi mathemategol byddwn yn edrych ar werth lle, cyfrifiadau amrywiol, arian, ffracsiynau a mesuriadau. Bydd ein gwersi iaith yn canolbwyntio ar ramadeg, atalnodi, ysgrifennu portread ac ysgrifennu dyddiadur. Yn ystod ein gwersi gwyddoniaeth byddwn yn dysgu am y corff dynol. Thema’r tymor yw ‘Ein Hardal Leol’ a byddwn yn astudio hanes gwych Pontyberem yn ogystal â dysgu am y pentref yn 2020.

Gofynnwn yn garedig i chi wrando ar eich plentyn yn darllen gan gofio trafod cynnwys y testun.

Dyma linciau i wefan HWB, TTRockstars a Sumdog.

 HWB    TTrockstars    Sumdog

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

 

  Ymarfer Corff   

Chwaraeon