Thema’r tymor yma yw ‘Cadw'n Iach’. Yn sgil hyn byddwn yn edrych ar hanes y Ail Ryfel Byd. Bydd disgwyl i’r disgyblion ysgrifennu mewn nifer o ddulliau gan gynnwys sgript, llythyr, adroddiad, stori a hysbyseb. 

Yn mathemateg byddwn yn gwneud gwaith tablau, gwerth lle, lluosi a rhannu un neu ddau ddigid, gwaith ar ddegolion, ffracsiynau, canrannau, casglu a dehongli data, amser, onglau, arwynebedd a pherimedr.

Byddwn yn astudio grymoedd yn ystod y tymor ac yn cynnal amryw o ymcwhiliadau. Bydd ein gwaith daearyddiaeth a TGCh yn ymwneud a’r prosiect Erasmus+ sydd yn parhau drwy’r tymor yma unwaith eto. 

Hoffwn i chi wrando ar eich plentyn yn darllen, gan gofio trafod cynnwys y llyfr. 

Dyma linciau i Wefan HWB a TTRockstars. 

 HWB    TTrockstars

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Gitar

Ymarfer Corff 

 

Chwythbrennau

Sielo

 

 Trwmpet

 Ffidil

Chwaraeon