PriceC160@hwbcymru.net

Lythyr CA2 At 122412

 GC Bkl6at 122437

 

Newid' yw thema’r tymor, sydd yn addas iawn ar drothwy newidiadau mawr ym myd addysg Cymru. Mae llais y disgybl yn bwysig iawn i ni er mwyn sicrhau'r addysgu gorau. Felly bydd newid cyson rwy’n siŵr.

Yr Ail Ryfel Byd bydd canolbwynt ein haddysgu ac effaith y newid ar fywyd bob dydd. Byddwn yn ysgrifennu llythyron fel ifaciwi, darganfod gwybodaeth a chreu portreadau am arweinyddion yr ARB. Effaith dogni ar y bobl a sut wnaethant ymdopi trwy ailgylchu, tyfu, creu a gwirio. Byddwn yn ymgeisio newid hen ddilledyn mewn i rywbeth newydd.

Hydoddi ac adwaith cemegol bydd ein gwaith ymchwilio gwyddonol. Ffracsiynau, canrannau, siâp, mesur a gwaith rhif bydd ein gwaith mathemateg gyda gweithgareddau rhifedd ar draws y cwricwlwm. Bydd y disgyblion yn cael cyfle i arwain Eisteddfod Gŵyl Ddewi’r ysgol gan roi sgiliau arwain a chyfrifoldeb iddynt. Tymor cyffrous bydd yn gorffen gydag ymweliad i Langrannog.

Hoffwn i chi wrando ar eich plentyn yn darllen, gan gofio trafod cynnwys y llyfr. 

Dyma linciau i Wefan HWB a TTRockstars. 

 HWB    TTrockstars

Dydd

Llun

Mawrth

Mercher

Iau

Gwener

 

Gitar

Ymarfer Corff 

 

Chwythbrennau

Sielo

 

 Trwmpet

 Ffidil

Chwaraeon