JonesC1365@hwbcymru.net

Llythyr CS At 121210

GC CS At 121155

 

 

IMG_5094

Ein thema y tymor yma yw 'Newid'. Bydd ein gwaith gwyddonol yn seiliedig ar hydoddi ac ymdoddi. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, mesur, arian, patrwm, cymesuredd, siâp a safle. Yn ein gwersi iaith byddwn yn dysgu cerdd 'Y Bachgen Bach Toes' ar ffurf Pie Corbett ac yn dal ati i ddatblygu sgiliau Tric a Chlic a phatrymau iaith. 

Mae ymarfer corff ar ddydd Iau. Gall pob disgybl ddod â dillad ymarfer corff (siorts/jogyrs, crys t a threinyrs) mewn bag os gwelwch yn dda.

Cofiwch ddychwelyd eich llyfr llyfrgell bob Dydd Gwener os gwelwch yn dda.

Dyma ap Tric a Chlic (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.

Tric a Chlic

Dyma linc i wefan Hwb. Mae gan pob plentyn cyfrinair. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

HWB     http://hwb.gov.wales