JonesC1365@hwbcymru.net

 IMG 4545

Yn ystod y tymor yma rydym yn ffocysu ar ddatblygu sgiliau Personol, Cymdeithasol a Lles y disgyblion. Bydd ein gwaith gwyddonol yn seiliedig ar y thema 'Tyfu'. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, mesur, arian, patrwm, cymesuredd, siâp a safle. Yn ein gwersi iaith byddwn yn dysgu a datblygu sgiliau Tric a Chlic a phatrymau iaith. 

Mae ymarfer corff ar ddydd Mercher. Gall pob disgybl gwisgo dillad ymarfer corff (siorts/jogyrs, treinyrs, crys t a siwmper ysgol) i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Mawrth Mwdlyd - Gallwch chi ddanfon esgidiau glaw a gwisg gwrth-ddwr i'r ysgol os gwelwch yn dda.

Dyma lun ap Tric a Chlic (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.

Tric a Chlic

Dyma linc i wefan Hwb. Mae gan pob plentyn cyfrinair. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

HWB     http://hwb.gov.wales