Ein thema y tymor yma yw Newid. Byddwn yn mynd ati i ddysgu am y gaeaf ac yn dilyn trywydd llyfrau stori a gwybodaeth. Byddwn yn canolbwyntio ar stori Elen Benfelen a'r 3 arth ac yna edrych ar sut mae offer y gegin wedi newid ar hyd y blynyddoedd. Mae'r gwaith gwyddonol yn seiliedig ar newid defnyddiau e.e. coginio uwd, gwneud tost. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, pwyso, arian, patrwm, cymesuredd a safle. Yn ein gwersi iaith byddwn yn datblygu sgiliau Tric a Chlic a phatrymau iaith.

 Mae ymarfer corff ar ddydd Iau. Mae angen gwisgo crys polo ysgol, siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.

Dyma ap Tric a Chlic (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.

Tric a Chlic      

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

http://hwb.gov.wales