Ein thema y tymor yma yw Lliw, Sain a Golau. Yn ystod y tymor yma byddwn yn mynd ati i ddilyn storiau amrywiol gan ganolbwyntio yn gyntaf ar stori 'Elfed'. Bydd ein gwaith gwyddonol yn seiliedig ar gymysgu lliwiau a ffynhonellau sain a golau. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, mesur, arian, patrwm, cymersuredd, siap a safle. Yn ein gwersi iaith byddwn yn dysgu cerdd 'Lliwiau' ar ffurf Pie Corbett. Byddwn yn dal ati i ddatblygu sgiliau Tric a Chlic a phatrymau iaith.

Mae ymarfer corff ar ddydd Mercher. Mae angen gwisgo crys polo ysgol, siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.

Dyma ap Tric a Chlic (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.

Tric a Chlic      

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

http://hwb.gov.wales