Ein thema y tymor yma yw Teithio/Haf. Yn ystod y tymor yma byddwn yn mynd ati i ddysgu am drafnidiaeth a sut mae cerbydau wedi newid ar hyd y blynyddoedd. Fe fydd cyfle i'r plant i gynnal arolwg traffig a'i gofnodi gan ddefnyddio marciau. Bydd ein gwaith gwyddonol yn seiliedig ar ffrithiant. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, pwyso, mesur, arian, patrwm, siap, cymesuredd a safle. Yn ein gwersi iaith byddwn yn dysgu cerdd 'Can y tren' ar ffurf Pie Corbett. Byddwn yn dal ati i ddatblygu sgiliau Tric a Chlic a phatrymau iaith.

 Mae ymarfer corff ar ddydd Iau. Mae angen gwisgo crys polo ysgol, siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.

Dyma ap Tric a Chlic (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.

Tric a Chlic      

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

http://hwb.gov.wales