Dosbarth Miss Jones a Miss Rees

Ein thema y tymor yma yw Ein Milltir Sgwar. Byddwn yn mynd ati i ddysgu am Bontyberem, pobl sy'n helpu, ein teulu a ni ein hunain. Byddwn yn dilyn trywydd nifer o lyfrau stori a gwybodaeth. Mae'r gwaith gwyddonol yn seiliedig ar y corff. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, maint, arian, patrwm, cymesuredd a safle.

 Mae ymarfer corff ar ddydd Iau. Mae angen gwisgo crys polo ysgol, siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.