Ein thema y tymor yma yw Cymru. Yn ystod y tymor yma byddwn yn mynd ati i ddysgu am hwiangerddi amrywiol. Bydd ein gwaith gwyddonol yn seiliedig ar hydoddi ac ymdoddi. O fewn ein gwersi mathemateg byddwn yn edrych ar rif, mesur, arian, patrwm, cymersuredd, siap a safle. Yn ein gwersi iaith byddwn yn dysgu stori 'Dillad Tedi Twt' ar ffurf Pie Corbett ac yn dal ati i ddatblygu sgiliau Tric a Chlic a phatrymau iaith.

Mae ymarfer corff ar ddydd Mercher. Mae angen gwisgo crys polo ysgol, siwmper ysgol, joggers tywyll a threinyrs.

Dyma ap Tric a Chlic (am ddim) i chi lawrlwytho a defnyddio adref.

Tric a Chlic      

Dyma linc i wefan Hwb. Bydd pob plentyn yn derbyn cyfrinair i fynd adref. Rydyn yn defnyddio Just 2 Easy - JIT i ddysgu sgiliau codio, creu lluniau, animeiddio ayyb.

http://hwb.gov.wales