Pennaeth - Mrs I Griffiths (swyddog diogelu)

 

Dirpwy Bennaeth- Miss C Price (is-swyddog diogelu)

 

Pennaeth Cyfnod Sylfaen- Mrs N Rh Evans (is-swyddog diogelu)

 

 Swyddog Gweinyddol - Miss J Lowe

 

Athrawon

Derbyn 1 - Miss C Jones

  

Derbyn 2 - Miss J Rees

 

Blwyddyn 1 -  Mrs R Charles-Davies

 

Blwyddyn 2 - Mrs N Rh Evans (ALENCO) 

  

Blwyddyn 3 - Mrs M Llwyd-O'Leary 

 

Blwyddyn 4 - Miss Rh Hicks

 

Blwyddyn 5 - Mr Rh Edwards a Mrs S Thomas

 

 Blwyddyn 6 - Miss C Price (dirprwy)

 

CPA - Mrs C Sauro

 

CPA - Mrs H Williams

 

Cynorthwywyr Dysgu

Derbyn 1 - Mrs L Nicholas

 

Derbyn 2 - Mrs H Thomas, Mrs N Jones

 

Blwyddyn 1 - Mrs S Howells

 

Blwyddyn 2 - Mrs B Williams

    

Adran Iau - Miss S Williams

 

Gofalydd - Mr K Thomas

 

Gofalydd Achlysurol - Mr G Scott

 

Prif Gogydd - Mrs J Phillips

 

Cogydd - Mrs C Cavill, Mrs G Thomas

 

Goruwchwylwyr amser cinio -

  Miss R Suter,  Mrs A Rees , Mrs C Snook, Mrs A Jones