Gwisg Ysgol

  • Sgert lwyd/trowsus llwyd (dim tracwisg)                                    
  • Blows neu grys /crys polo glas golau.
  • Crys chwys/siwmper las tywyll gyda bathodyn yr ysgol (Ni chaniateir hoody heblaw eich bod yn eu defnyddio i wneud ymarfer corff neu allan i chwarae.) Gellir prynu’r crys chwys yn yr ysgol.
  • Esgidiau neu treinars du. 

Gwisg Haf

  • Crys polo glas golau
  • Siorts glas tywyll
  • Ffrog las golau a gwyn

Mae’n bwysig bod enw’r plentyn yn glir ar ei ddillad i gyd gan gynnwys ei got a dillad ymarfer corff – siorts a chrys T.