Mae Comisiynydd Plant Cymru yn sicrhau bod holl blant a phobl ifanc Cymru yn dod i wybod am eu hawliau. Mae’r hawliau hyn yn bethau sydd angen ar blant a phobl ifanc i fod yn ddiogel, yn iach ac yn hapus. Byddwn yn edrych ar hawl gwahanol bob mis. Drwy ddysgu am eu hawliau, mae plant hefyd yn dysgu am bwysogrwydd parchu hawliau pobl eraill.

 

I weld bob hawl, dilynwch y ddolen isod.

https://www.complantcymru.org.uk/ccuhp-hawliau-plant/ccuhp-hawliau-planrt

Dyma ein Llygenhadon Hawliau Plant

6Deb5c14 0Dc7 4701 9551 192B747ae8fc