Cyfrifoldeb y Llysgenhadon Ifanc yw arwain a threfnu gweithgareddau ar y buarth chwarae i ddisgyblion blynyddoedd 1 i 4. Fel rhan o’r cyfrifoldeb, mae angen i’r disgyblion hybu chwaraeon yn yr ysgol a dod yn ohebwyr ‘chwaraeon ysgol’ gan dynnu sylw at y gwaith da maent yn ei wneud. 

Dyma ein Llysgenhadon eleni:

Blwyddyn 6 - Ella Morgan  Liam Williams 

 

Blwyddyn 5 - Efa Maliphant  Llyr Barrett