Mae celf yn rhywbeth sydd i’w fwynhau gan y  plant.  Pwrpas sylfaenol celf yw datblygu'r gallu i edrych ar bethau o gyfeiriadau eraill.  Rydym yn annog y plant i arsylwi’n ofalus ac i arbrofi yn eu gwaith.

Mae’r awydd i dynnu llun yn rhan bwysig o ddatblygiad plentyn, ac rydym yn annog ac yn meithrin yr awydd yma o’r cychwyn cyntaf.

Rhoddir amrywiaeth o ddefnyddiau a thechnegau i’r plant er mwyn iddynt ddatblygu a magu hyder mewn defnyddio lliw, gwead, siâp a gofod.

Mae gwaith celf y plant yn cael ei arddangos yn gyson o gwmpas yr ysgol.