Cyflwynir  fframwaith y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Pontyberem i blant dan 7 mlwydd oed.

Nod y Cyfnod Sylfaen yw cyfoethogi’r profiadau dysgu sy’n galluogi plant i fod yn greadigol, defnyddio’u dychymyg a chael hwyl wrth ddysgu.

Caiff plant fwy o gyfleoedd i archwilio’r byd o’u cwmpas a deall sut mae pethau’n gweithio drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy’n hwyl ac yn berthnasol i lefel eu datblygiad.

Mae chwech maes dysgu i’r Cyfnod Sylfaen ac mae’r Cwricwlwm wedi’i lunio i ategu a hyrwyddo:

  • datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol
  • sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu
  • datblygiad mathemategol
  • gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
  • datblygiad corfforol
  • datblygiad creadigol