Dylai plant ddatblygu eu dychymyg a’u creadigrwydd yn barhaus ar draws y cwricwlwm. Dylai eu chwilfrydedd a’u tuedd naturiol i ddysgu gael eu hysgogi gan brofiadau synhwyraidd bob dydd, a hynny dan do ac yn yr awyr agored. Dylai plant gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol, dychmygus a mynegiannol ym maes celf, crefft, dylunio, cerddoriaeth, dawns a symud. Dylai plant archwilio ystod eang o ysgogiadau, datblygu eu gallu i gyfleu a mynegi eu syniadau creadigol, a myfyrio ynghylch eu gwaith.