Pennaeth - Mr G Owen

 

Dirpwy Bennaeth- Miss C Price

 

Pennaeth Cyfnod Sylfaen- Mrs N Rh Evans

 

 Swyddog Gweinyddol - Mrs W Owen

 

Athrawon

Derbyn 1 - Miss C Jones

  

Derbyn 2 - Miss J Rees

 

Blwyddyn 1 -  Mrs R Charles-Davies

 

Blwyddyn 2 - Mrs N Rh Evans (ALENCO) 

  

Blwyddyn 3 - Miss Rh Hicks a Mrs M Llwyd-O'Leary 

 

Blwyddyn 4 - Mr Rh Edwards

 

Blwyddyn 5 - Mrs S Thomas

 

 Blwyddyn 6 - Miss C Price (Dirprwy)

 

CPA - Mrs C Sauro

 

CPA - Mrs H Williams

 

Cynorthwywyr Dysgu

Derbyn 1 - Miss J Lowe

 

Derbyn 2 - Mrs B Williams

 

Blwyddyn 1 - Mrs L Nicholas 

 

Blwyddyn 2 - Mrs S Howells a Mrs H Thomas

    

Blwyddyn 4 -  Mrs N Jones a Miss B Thomas

  

 Mrs L Bowen

 

Gofalydd - Mr K Thomas

 

Gofalydd Achlysurol - Mr G Scott

 

Prif Gogydd - Mrs J Phillips

 

Cogydd - Mrs C Cavill

 

Goruwchwylwyr amser cinio -

Miss W Thomas, Mrs G Thomas, Miss R Suter, Mrs T Jones, Mrs A Rees , Mr K Thomas