Pennaeth - Mr G Owen

 Mr Owen 2

Dirpwy Bennaeth- Miss C Price

 Cath 2

Pennaeth Cyfnod Sylfaen- Mrs N Rh Evans

Nia Rh 2

 Swyddog Gweinyddol - Mrs W Owen

 Wendy 2

Athrawon

Derbyn 1 - Miss C Jones

Catrin 2  

Derbyn 2 - Miss J Rees

Jessica 2 

Blwyddyn 1 -  Mrs R Charles-Davies

Rebecca 2
   

Blwyddyn 2 - Mrs N Rh Evans (ALENCO) a Mrs M Llwyd-O'Leary

Nia Rh 2   2

Blwyddyn 3 - Mrs H Williams

Hayley 2

Blwyddyn 4 - Mr Rh Edwards

Rhys 2

Blwyddyn 5 - Mrs S Thomas

Siriol 2

 Blwyddyn 6 - Miss C Price (Dirprwy)

Cath 2

CPA - Mrs Ceris Sauro

 

CPA - Miss B Davies

 

Cynorthwywyr Dysgu

Derbyn 1 - Miss J Lowe

Jess L 2

Derbyn 2 - Mrs B Williams

Belinda 2

Blwyddyn 1 - Mrs L Nicholas 

Lisa 2

Blwyddyn 2 - Mrs S Howells a Mrs H Thomas

 Shirley 2  Helen 2 

Blwyddyn 4 -  Mrs N Jones

  Natasha

 

 Mrs L Bowen

Lianne 2

Gofalydd - Mr K Thomas

Kevin 2

Gofalydd Achlysurol - Mr G Scott

Prif Gogydd - Mrs V Griffiths

Val

Cogydd - Mrs C Cavill

Ceri

Goruwchwylwyr amser cinio -

Miss W Thomas, Mrs G Thomas, Miss R Suter, Mrs T Jones, Mrs A Rees , Mr K Thomas

Wendy Glenda Rachel Tina Anna