Mae'n hanfodol i addysgu ein disgyblion am ddiogelwch ar-lein. Mae ein disgyblion yn aml yn cymryd rhan mewn gwersi lle mae materion diogelwch ar-lein yn cael eu hamlygu fel y gallant wneud penderfyniadau am gadw eu hunain yn ddiogel tra ar-lein. Mae ein Swyddog Cyswllt yr Heddlu hefyd yn ymweld â'r ysgol yn aml i arwain gweithdai E-ddiogelwch gyda disgyblion yn CA2.

Manteisiwch ar y cyfle i ymweld â'r dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth a gweithgareddau gyflawn, a fydd yn helpu i wella ymwybyddiaeth o e-Ddiogelwch.

  UK Safer Internet Centre       School Beat Logo       CEOP Logo      Common Sense Media LogoThinkuknow