Dyma aelodau'r Eco Ysgol:

Blwyddyn 6 - Chloe Prosser, Jamie Armstrong.

Blwyddyn 5 - Gethin Davies, Sophie Jones

Blwyddyn 4 - Elis Evans, Olivia Matthews. 

Blwyddyn 3 - Riley Matthews, Miley Hughes.

Blwddyn 2 - Meg Richards, Riley Whitehead.

Blwyddyn 1 - Gruff Williams, Medi Evans.

IMG_1259 (2)

Ar ddechrau'r flwyddyn penderfynwyd ar yr Eco-Gôd yma. 

 Eco God

Ein Cynllun Gweithredu 

Rydym wedi creu'r Cynllun Gweithredu ar ôl astudio'r Adolygiad Amgylcheddol. 

Prif Ddarganfyddiadau Eco

CG1CG2

CG3

Cofnodion y Cyngor Eco

C Staff 1

 Cofnodion

Error loading MacroEngine script (file: ShowImageGallery.cshtml)